VISNING 24/6

Lybecks ringväg 10

Lybeck
VISNING 24/6

Lybecks ringväg 10

Lybeck

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för din visningsanmälan!

Intressesanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för din intresseanmälan!

Utgångspris: 2 200 000 kr
Utgångspris:
2 200 000 kr

Charmigt Fritidshus med Stor Tomt i Lybeck - Möjligheter för både Avkoppling och Byggnation

Välkommen till detta underbara fritidshus i ett plan med källare, beläget i det eftertraktade området Lybeck! Den generösa tomten, som ligger i ett hörnläge och erbjuder två infarter, ger dig otaliga möjligheter – oavsett om du drömmer om ett charmigt fritidshus med stor lekyta eller om du är bostadsbyggare som ser potentialen i att utveckla marken. Egenskaper: - Ett plan med källare: Fritidshuset har en praktisk och bekväm layout med extra utrymme i källaren, perfekt för förvaring eller som hobbyrum. -Stor tomt: En vidsträckt tomt som erbjuder gott om plats för lek, trädgårdsprojekt eller framtida byggnation. -Hörntomt med två infarter: Den strategiska placeringen i hörnet av området ger både avskildhet och flexibilitet för tillträde. -Nytt liv i området: Lybeck är ett äldre fritidshusområde som har fått nytt liv tack vare installation av kommunalt vatten och avlopp, vilket gör det ännu mer attraktivt för både fritid och permanentboende. -Fiber i området: Håll dig uppkopplad med snabbt internet, perfekt för både arbete och nöje. -Nya villor: Flera tomter i området har nyligen bebyggts med moderna villor, vilket vittnar om områdets växande popularitet och potential. -Båtplats: En båtplats finns att hyra för endast 500 kr/år, vilket ger dig möjlighet att njuta av båtlivet och upptäcka de vackra omgivningarna från vattnet. Detta är en unik möjlighet att förvärva en fastighet som erbjuder både charm och potential. Oavsett om du söker en fridfull plats för fritiden, ett framtida hem eller ett projekt för utveckling, har denna fastighet något för dig.

Fakta

Bostadstyp
1-plansvilla med källare
Boarea
51 kvm
Biarea
28 kvm
Fastighetsbeteckning
Harkie 1:57
Driftskostnad
24 195 kr/år
Tomtarea
1232 kvm

Visningar

Måndag 24/6 kl 17:00 - 17:30
Anmälan krävs!
Visningsanmälan

Ansvarig mäklare

Fredrik Björkell

Fakta

 • Byggnad
  Byggnadstyp
  1-plansvilla med källare
  Byggnadsår
  1951
  Fasad
  Eternit
  Stomme
  Lättbetong
  Grundläggning
  Betongväggar
  Fönster
  2-glas
  Tak
  Plåt
  Uppvärmning
  Kamin + direkt el
  Vatten och avlopp
  Kommunalt vatten & avlopp
  Energideklaration
  Behövs ej
  Fastighetsbeteckning
  Harkie 1:57
 • Allmänt om fastigheten
  Adress
  Lybecks ringväg 10
  Postnummer
  72597
  Ort
  Västerås
  Område
  Lybeck
  Kommun
  Västerås
  Upplåtelseform
  Friköpt
  Total Driftskostnad
  24 195 kr/år
  El: 10 000 kr/år
  VA: 4 616 kr/år
  Renhållning: 2 000 kr/år
  Väg, samf.: 5 000 kr/år
  Försäkring: 1 579 kr/år
  Sotning: 1 000 kr/år
  Taxeringsvärde
  919 000 kr
  Summa pantbrev
  30 240 kr
 • Tomt
  Tomtyta
  1232 kvm
 • Rättigheter & Belastningar
  Gemensamhetsanläggning: Västerås Harkie GA:11 ändamål: Vägar, Grönområden, Kvartersanläggning, Bad och/eller båtanläggning
  Planbestämmelser
  Detaljplan (2010-12-16)
 • Allmänt
  Information

  Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med information från ägaren och Lantmäteriets fastighetsinfo. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. Areauppgiften är hämtad från Lantmäteriets fastighetsinfo. Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

  Pris

  I Mälarfast bostadsannonser i dagspress och på Internet anger vi prisnivån pris, vilket uppdragsgivaren har accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Mälarfast tillämpar budgivning enligt de krav som anges i §20 i fastighetsmäklarlagen. Endast lagda bud som godkänns av säljaren anges på www.malarfast.se samt andra aktuella hemsidor.

  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

  Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.

  Köparens undersökningsplikt

  Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.

  Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

  Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

  Anlitande av besiktningsman

  Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

  Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske för köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.

  Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

  Säljarens upplysningsskyldighet

  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

  Avtalsfrihet friskrivning

  Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Ansvarig mäklare

Fredrik Björkell
Mälardalens Fastighetsförmedling

Kontakt

Följ oss på sociala medier

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi för en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack, vi tar kontakt med er inom kort!