VISNING 9/6

Vargstorp 1A-E

VISNING 9/6

Vargstorp 1A-E

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Intressesanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Pris:
500 000 kr

Friköpt tomt på landet strax utanför Västerås.

Nu finns äntligen möjligheten att köpa friköpt tomt på bra avstånd från Västerås (15 min) där ni själva kan välja vilken hustillverkare ni använder er av. Här finns 5 st tomter, en på ca 12 000 kvm samt 4 st på ca 2000 kvm vardera och klart förhandsbesked finns för friliggande villa med garage. Det finns en gemensamhetsanläggning för vatten, avlopp samt väg som man ansluter sig till mot separat anslutningsavgift där även elanslutning ingår. Nya bostadshus är helt befriade från att betala fastighetsavgift, en besparing om ca 8000 kr/år i 15 år. Utöver detta får du med ett nytt hus ofta mycket lägre kostnader för drift samt underhåll. Tomterna som är till salu: Vargstorp 1A / Vikhus 8:21 / 1973 kvm / Pris: 500.000 kr Vargstorp 1B / Vikhus 8:22 / 2038 kvm / Pris: 500.000 kr Vargstorp 1C / Vikhus 8:23 / 2138 kvm / Pris: 500.000 kr Vargstorp 1D / Vikhus 8:24 / 2180 kvm / Pris: 500.000 kr Vargstorp 1E / Vikhus 8:25 / 12 221 kvm / Pris: 1.500.000 kr Varmt välkomna på visning där vi informerar mer! Hitta hit: https://goo.gl/maps/sKaGPgQs3XnZQyaC8

Ansvarig mäklare

Michel Pettersson

Fakta

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Friköpt
Fastighetsbeteckning
Vikhus 8:21
Tomtarea
1973 kvm

Visningar

Tisdag 9/6 kl 17:00 - 17:30
Anmälan krävs!
Fokus 177 - Hus från Anebygruppen. Kostnad 2-2,6 miljoner.
Fokus 133 - Hus från Anebygruppen. Kostnad cirka 2,3 miljoner.

Fakta

 • Allmänt om Tomten
  Adress
  Vargstorp 1A-E
  Postnummer
  72592
  Ort
  VÄSTERÅS
  Kommun
  Västerås
  Tomtarea
  1973 kvm
  Enligt
  Taxeringsinformation
  Vatten & avlopp
  Gemsamhetsanläggning.
  Upplåtelseform
  Friköpt
  Taxeringsår
  2020
 • Rättigheter & Belastningar
  Gemensamhetsanläggning: Västerås Vikhus GA:5 Gemensamhetsanläggning: Västerås Vikhus GA:6
 • Närområde
  Övrigt
  Hitta hit: https://goo.gl/maps/sKaGPgQs3XnZQyaC8
 • Allmänt
  Information

  Ovanstående uppgifter är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande lediga p-platser, kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt.

  Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen.

  Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion.

  Pris

  I Mälardalens Fastighetsförmedlings bostadsannonser i dagspress och på Internet anger vi prisnivån pris, vilket uppdragsgivaren har accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Mälardalens Fastighetsförmedling tillämpar budgivning enligt de krav som anges i §20 i fastighetsmäklarlagen. Endast lagda bud som godkänns av säljaren anges på www.malarfast.se samt andra aktuella hemsidor.

  Undersökningsplikt
  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt

  Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i jordabalken.

  Köparens undersökningsplikt

  Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade "livslängd".

  Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning.

  Säljarens upplysningsskyldighet

  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

  Utfästelse

  Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser.

  Avtalsfrihet

  Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Ansvarig mäklare

Michel Pettersson

Kontakt

Följ oss på sociala medier

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!