Budgivning pågår
VISNING 3/10

Sjöhagen 5

Lilla Åsby
Budgivning pågår
VISNING 3/10

Sjöhagen 5

Lilla Åsby

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för din visningsanmälan!

Intressesanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för din intresseanmälan!

Utgångspris:
1 995 000 kr
Aktuellt bud: 1 800 000 kr
Kontakta mäklaren för info

Unik möjlighet i Lilla vackra Åsby

Välkomna till Sjöhagen 5 i Lilla Åsby. Här finns möjligheten att förvärva en naturtomt om 2733 kvm med fritidshus, jordkällare samt ett par fler byggnader såsom utedass, förråd, lekstuga och sovstuga. Utöver detta så finns även en skogstomt tätt ansluten på ytterligare 2575 kvm som kan användas för att bygga småhus eller säljas då den redan är avstyckad. Totalt ca 5308 (2575+2733) kvadratmeter mark med närhet till sjön Freden ca 200 meter bort. Storstugan är på ca 32 kvm och har en vacker vedspis tillsammans med ett inbjudande vardagsrum med stort ljusinsläpp. Ett sovrum och på baksidan av huset några meter bort finns en till stuga som används idag som en sovstuga med plats för 2-3 sovplatser. Utanför storstugan i soligt läge finns en tillbyggd altan som man kan få sig en sjöglimt ifrån. Byggrätt för huvudbyggnad är 150kvm som grundplatta och kan byggas i två plan med 7 meter till nock. För komplementbyggnad (exkl carport och skärmtak) 30kvm med 4 meter till nock. Carport och skärmtak om 25kvm vardera får uppföras utan bygglov men med bygganmälan. Planering för kommunalt vatten- och avlopp ligger hos kommunen och Mälarenergi för beslut. Ska fastställas under hösten 2021. I dagsläget kan man ansluta till en trekammarbrun ca 10 meter från tomtgränsen av Åsby 2:27. Anslutningsavgiften är betald. Fiber finns vid tomtgräns.

Ansvarig mäklare

Fredrik Björkell

Fakta

Bostadstyp
1-plansvilla
Rum
2 rok
Sovrum
1
Boarea
32 kvm
Fastighetsbeteckning
Åsby 2:27 samt Åsby 2:28
Driftskostnad
7 239 kr/år
Tomtarea
5308 kvm

Visningar

Söndag 3/10 kl 13:00 - 14:00
Anmälan krävs!
Sjönära läge
Storstugan
Vacker vedspis
Freden
Förråd samt dass
Lillstugan/sovstugan
Bad- och båtplats
Fastighetskarta

Fakta

 • Rumsbeskrivning
  Allmänt
  Kökets utrustning är Spis, mikrovågsugn, kyl och frys.
 • Byggnad
  Byggnadstyp
  1-plansvilla
  Byggnadsår
  1941
  Fasad
  Trä
  Stomme
  Trä
  Grundläggning
  Krypgrund
  Grundmur
  Betong
  Fönster
  2-glas
  Tak
  Plåt
  Uppvärmning
  Oljefyllda element samt vedspis
  Vatten och avlopp
  Egen djupborrad brunn på ca 80 m. Finns möjlighet att ansluta sig till områdets 3-kammarbrun för avlopp (anslutningsavgift på ca 80.000 kronor är betald för detta) ca 10 meter från tomtgränsen till Åsby 2:27.
  Energideklaration
  Behövs ej
  Fastighetsbeteckning
  Åsby 2:27 samt Åsby 2:28
  Övrigt
  El delvis utbytt under 2014. Altanen byggd 2011. Ny skorssten 2018. Vedspis renoverad 2018.
 • Allmänt om fastigheten
  Adress
  Sjöhagen 5
  Postnummer
  72592
  Ort
  Västerås
  Område
  Lilla Åsby
  Kommun
  Västerås
  Upplåtelseform
  Friköpt
  Total Driftskostnad
  7 239 kr/år
  El: 3 120 kr/år
  VA: 500 kr/år
  Renhållning: 1 549 kr/år
  Väg, samf.: 1 000 kr/år
  Försäkring: 1 070 kr/år
  Kommentar
  Det tillkommer 619 kr för latrintömning på renhållningskostnaden om man använder dasset. Vatten är sjövatten under sommartid. Väg/samfällighet innebär vägar, båt- och badplats.
  Taxeringsvärde
  1 576 000 kr
 • Tomt
  Typ av tomt
  Friköpt
  Tomtyta
  5308 kvm
  Övrigt
  Naturtomt samt skogstomt
 • Rättigheter & Belastningar
  Gemensamhetsanläggning: Västerås Åsby GA:1 ändamål: Avloppsanläggning
  Planbestämmelser
  Detaljplan
 • Allmänt
  Information

  Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med information från ägaren och Lantmäteriets fastighetsinfo. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. Areauppgiften är hämtad från Lantmäteriets fastighetsinfo. Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

  Pris

  I Mälarfast bostadsannonser i dagspress och på Internet anger vi prisnivån pris, vilket uppdragsgivaren har accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Mälarfast tillämpar budgivning enligt de krav som anges i §20 i fastighetsmäklarlagen. Endast lagda bud som godkänns av säljaren anges på www.malarfast.se samt andra aktuella hemsidor.

  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

  Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.

  Köparens undersökningsplikt

  Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.

  Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

  Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

  Anlitande av besiktningsman

  Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

  Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske för köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.

  Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

  Säljarens upplysningsskyldighet

  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

  Avtalsfrihet friskrivning

  Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Dokument & Länkar

Detaljplan.pdf

Ansvarig mäklare

Fredrik Björkell
Mälardalens Fastighetsförmedling

Kontakt

Följ oss på sociala medier

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi för en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack! Vi kontaktar dig inom kort.

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi för en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack! Vi kontaktar dig inom kort.