Bessemergatan 37
Bessemergatan 37

Topprenoverat kedjehus med friköpt hörnlägestomt!

Välkomna till Bessemergatan 37. Friköpt insynsskyddad tomt och totalrenoverat boende som karaktäriseras av genomgående ljusa ytskikt samt fina golv . Ta möjligheten att förvärva ett boende där det bara är att flytta in och bo. 114 kvadratmeter optimerat med fyra sovrum och stora sällskapsytor med ljusa ytor och väl upplyst med flera spotlights i innertaket. På tomten finns en stor altan samt gräsmatta och förråd med goda förvaringsmöjligheter. Garage i länge finns i samfälligheten. Fiberansluten fastighet. I samfällighetsavgiften ingår VA, renhållning, vägavgift, snöröjning samt underhåll av gemensamma ytor. Barnvänligt område som erbjuder lekparker, förskola, skola, pizzerior samt expanderande Erikslund Shoppingcenter är endast ca 3 km bort. Anmäl ert intresse idag!

Ansvarig Mäklare

Fredrik Björkell
 • Utgångspris:
  2 695 000 kr
 • Typ:
  Villa
 • Boarea:
  114 kvm
 • Tomtarea:
  357 kvm
 • Rum:
  5

Ansvarig Mäklare

Fredrik Björkell

Intresserad av bostaden?

Dela objekt

Bilder

Planritning

Fakta & Dokument

 • Beskrivning
  Hall - Laminatgolv samt ljusa ytskikt. Tvättstuga - Klinker på golv, kakel på väggarna, tvättmaskin, förvaring samt arbetsbänk. Matsal - Laminatgolv, spotlight i tak samt ljusa ytskikt. Toalett - Klinker på golv, kakel på väggarna, dusch, handdukstork, tvättställ, toalett samt spegelskåp. Badrum - Klinker på golv, kakel på väggarna, dusch, handdukstork, tvättställ, toalett samt spegelskåp. Vardagsrum - Laminatgolv samt ljusa ytskikt. Sovrum - Laminatgolv, ljusa ytskikt samt garderober. Kök - Laminatgolv, vita köksskåp, laminatskiva, kakel på väggar, induktionshäll,, micro, ugn, fläkt, kyl, frys, diskho samt god förvaring. Sovrum med laminatgolv samt ljusa ytskikt.
 • Fakta
  Tillträde
  Enligt överenskommelse
  Fastighetsbeteckning
  VÄSTERÅS DRAGVERKET 127
  Objektstyp
  Villa
  Typkod
  220 - Småhusenhet, bebyggd
  Adress
  Bessemergatan 37
  Postnummer
  724 74
  Postort
  Västerås
  Område
  Bäckby
  Boarea
  114 kvm
  Boarea enligt
  Lantmäteriet
  Tomtareal/mark
  357 kvm
  Tomtareal enligt
  Lantmäteriet
  Total areal
  357 kvm
  Antal rum
  5
  Antal sovrum
  4
  Energideklaration
  Status: Energideklaration är utförd
  Utfördes: Onsdag 17 apr 2013
  Energiprestanda: 325 kWh/m2
  Besiktades av: Mats Jönsson
  Taxering
  Taxeringsår: 2020
  Taxeringsvärdet är: Fastställt
  Värderingsår: 1973
  Taxeringsvärde byggnad: 1 020 000 kr
  Taxeringsvärde totalt: 1 437 000 kr
  Standardpoäng
  28
  Byggår
  1973
  Grund
  Platta på mark
  Tak
  Papp
  Fasad
  Stående träpanel
  Fönster
  2-glasfönster
  Stomme
  Trä
  Bjälklag
  Trä
  Vatten
  Kommunalt vatten året om
  Avlopp
  Kommunalt avlopp
  Uppvärmning
  Fjärrvärme
  Ventilation
  Mekanisk frånluft
  Radon
  Nej
  Radonkommentar
  326 bq/m3
  Utförda renoveringar
  Badrum samt dusch - 2010 Golv, väggar, innertak med spotlights - 2015 Kök - 2015
 • Inteckningar
  1st inteckningar på totalt 1 605 000 kr
 • Kostnader
  Elkostnad
  7 000 kr/år
  Uppvärmning
  20 000 kr/år
  Samfällighet
  24 936 kr/år
  Hemförsäkring
  4 000 kr/år
  Summa driftskostnader
  55 936 kr/år
  Ingår i samfällighetsavgiften: Kallvatten, sophämtning, plogning och sandning under vintern.
  Fastighetsskatt
  8 049 kr/år
  Personer i hushållet
  5
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
 • Rättigheter & Belastningar
  Gemensamhetsanläggning

  Västerås Dragverket Ga:1

  Planer och bestämmelser

  Stadsplan (Beslutsdatum: 19710628)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Snöupplag,elskåp,belysningsstolpar - Se beskrivning

  Planer och bestämmelser

  Dragverket, Tomtindelning (Beslutsdatum: 19711209)

  Gemensamhetsanläggning

  Västerås Dragverket Ga:2

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Fjärrvärmeledning med tillhörande anläggningar såsom pumpstationer, brunnar, ventiler, visare och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. - Fjärrvärme

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Snöupplag

 • Allmänt

  Information

  Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med information från ägaren och Lantmäteriets fastighetsinfo. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. Areauppgiften är hämtad från Lantmäteriets fastighetsinfo. Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

  Pris

  I Mälardalens Fastighetsförmedlings bostadsannonser i dagspress och på Internet anger vi prisnivån pris, vilket uppdragsgivaren har accepterat som ett tänkbart försäljningspris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Det råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris. Mälardalens Fastighetsförmedling tillämpar budgivning enligt de krav som anges i §20 i fastighetsmäklarlagen. Endast lagda bud som godkänns av säljaren anges på www.malarfast.se samt andra aktuella hemsidor.

  Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

  Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

  Köparens undersökningsplikt

  Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.

  Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

  Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

  Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

  Anlitande av besiktningsman

  Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

  Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske för köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.

  Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

  Säljarens upplysningsskyldighet

  Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

  Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om hanter faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

  Säljarens utfästelser

  Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

  Avtalsfrihet friskrivning

  Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

  Säljaransvarsförsäkring

  Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

Karta

VÄSTERÅS DRAGVERKET 127

Bessemergatan 37

Kontakt

Följ oss på sociala medier

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!